Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα κατά είδος προϊόντα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την παράδοση των προϊόντων.

Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη, βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής και γίνεται με την εταιρεία ACS.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Τα προιόντα μας πριν αποσταλούν σε εσάς περνούν από ποιοτικό έλενχο. Αν όμως θέλετε να τα επιστρέψετε, αυτό πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που τα παραλάβατε και αφού πρώτα μας ενημερώσετε με email ή τηλεφωνικά.

Το προιόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι σε άριστη κατάσταση και η δοκιμή του να έχει γίνει χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια του. Επίσης επιστρέφεται με όλα τα υλικά συσκευασίας όπως παρελήφθει καθώς και τα συνοδευτικά παραστατικά αγοράς.

Τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που παραλάβαμε το προιόν.
Τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή, αφού προηγουμένως γίνει σχολαστικός ποιοτικός έλεγχος στο προιόν που έχει επιστραφεί.